Podmínky přihlašování a účasti na kurzech JINAK, o.p.s.

 • Přihláška je závazná od jejího potvrzení prostřednictvím webového formuláře.
 • Bližší informace (přesné místo konání kurzu apod.) zasíláme e-mailem na uvedenou adresu nejpozději týden před prvním dnem kurzu.
 • Fakturu zasíláme emailem rovněž nejpozději týden před kurzem.
  (Někdy se stává, že e-mail spadne do spamu, proto případně zkontrolujte také tuto složku Vaší e-mailové schránky.)
 • Přednost mají dříve přihlášení účastníci. Je-li naplněná kapacita kurzu, bude Vaše přihláška odmítnuta. I poté však můžete zůstat jako NÁHRADNÍK, což potvrdíte na e-mailudoupalova@jinakops.cz ze kterého případné odmítnutí obdržíte.
 • Odhlásit se z kurzu lze e-mailem nadoupalova@jinakops.cz

 

STORNO PODMÍNKY

Potvrzením přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

 • Odhlášení 1 měsíc a déle před začátkem konání kurzu – storno 20% ceny kurzu.
 • Odhlášení v rozmezí 1 měsíc – 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 60% ceny kurzu.
 • Odhlášení méně než 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 100% ceny kurzu.
 • V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka.

 

 • Ze strany JINAK, o.p.s. může být kurz zrušen nebo přesunut pouze ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.).
 • V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.
 • V případě přesunutí termínu může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.

 

 • V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky). Ubytování a další stravu si účastnící zajišťují a hradí sami.

Vaše osobní údaje budou použity pouze organizátorem vzdělávání pro potřeby evidence účasti na kurzech a statistického vyhodnocení, případně zasílání aktuálních nabídek akreditovaného vzdělávání. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio