AUDIT Kvality života v pobytové sociální službě z pohledu člověka s postižením

Jak se žije lidem v naší pobytové službě?

Podoprujeme je dostatečně v jejich rozhodnutí?

Mají dost soukromí?

Respektujeme jejich práva?

Nepřenesli jsme si špatné zvyky z ústavu do komunitní služby?

...napadají vás podobné otázky? Neváhejte a využijte nabídku auditů realizovaných našimi auditory - lidmi s postižením.

 

Audity kvality života v pobytové službě dávají poskytovateli sociální služby jedinečnou příležitost podívat se na kvalitu života lidí ve své službě z pohledu člověka s postižením, který má zkušenost s životem v ústavu.

Auditoři, kteří s námi spolupracují, jsou vyškoleni k tomu, aby uměli vyhodnotit, jak se lidem v hodnocené službě žije, jestli v této službě dochází k omezování práv lidí, jestli došlo k přenosu ústavních prvků z původní služby do nového bydlení, jak je to se soukromím, podporou v rozhodování a podobně.

Všichni vyškolení auditoři mají vlastní zkušenost s životem v pobytové sociální službě (nejčastěji s ústavem) nebo z takové odešli a nyní žijí samostatněji v chráněném bydlení nebo ve svém bytě s podporou terénní služby.

Cena 19.400 Kč bez DPH (zahrnuje přípravu, místní šetření 2 auditoři + 2 průvodci, zpracování zprávy, cestovné).

 

A jak hodnotí audit jeden z ředitelů, kteří si audit ve své službě zadali?

„Doporučil bych provést klientský audit v každé pobytové sociální službě, sami to máme v úmyslu. Klientský audit provedený společností JINAK, o. p. s. a jejími auditory byl proveden na vysoké úrovni, měl pro nás pozitivní účinek a přinesl vhodnou kombinaci objektivní kritiky a pozitivního povzbuzení.“

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15