"Komunikace a práce v dílně JINAK" 2019

V roce 2019 jsme diky podpoře Moravskoslezského kraje realizovali v naší Socialně terapeutické dílně projekt s názvem "Komunikace a práce v dílně JINAK". Cílem projektu bylo rozšířit nabídku činností pro klienty s vyšší mírou podpory o práci s hlínou v keramické dílně a dorozumět se s klienty s obtížemi v komunikaci.

Naplnění projektu proběhlo beze zbytku:

  1. byla zakoupena keramická pec LAC M 45/12, která rozšířila nabídkku činností v dílně o práci s hlínou. U klientů má tato nová činnost velký vliv na rozvoj jejich základních pracovních dovedností a rozvíjení manuální zručnosti
  2. byly zakoupeny speciální pomůcky - vícevzkazové, nástěnné a jednohlasové komunikátory, díky kterým došlo k významnému zlepšení komunkačních schopností a dovedností klientů, kteří nemluví nebo mají obtíže v komunikaci

Projekt byl součástí dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem ,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

              

 

                                    

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15