Kde a kdy službu poskytujeme?

KDE službu poskytujeme:

Podporu samostatného bydlení poskytujeme v následujících městech Moravskoslezského kraje:

  • v Opavě a okolí,
  • v Osoblaze,
  • v Kopřivnici
  • v Novém Jičíně
  • v Ostravě
  • v Hlučíně
  • v Bruntále
  • ve Frenštátě pod Radhoštěm

Službu poskytujeme přímo v domácnostech lidí, kteří naši službu využívají  - třeba  v bytech nebo rodinných domech.

 

KDY službu poskytujeme: 

Čas, ve kterém si můžete domluvit podporu asistenta:

Pondělí          6,30 – 20,00 h

Úterý            6,30 – 20,00 h

Středa           6,30 – 20,00 h

Čtvrtek          6,30 – 20,00 h

Pátek              6,30 – 20,00 h

Sobota            6,30 – 20,00 h

Neděle            6,30 – 20,00 h

Když by bylo potřeba a měli bychom volného pracovníka,  je možné výjimečně službu poskytnout i v jiný čas (např. při večerním doprovodu z divadla nebo ranní návštěvě lékaře).

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15