"Nově v Kopřivnici a Novém Jičíně" 2016-2019

 

Bydlení s podporou JINAK v Kopřivnici a Novém Jičíně

 

Od října 2016 do září 2019 jsme realizovali projekt „Bydlení s podporou JINAK“.

Realizací projektu jsme zajistili rozšíření kapacity Podpory samostatného bydlení JINAK o 4 osoby a také o 2 nové lokality – Nový Jičín a Kopřivnici. Lidé, kteří odcházejí v rámci transformace z NaNovo, p. o. do vlastního bydlení, získali potřebnou podporu, aby tuto zásadní změnu ve svém životě bezpečně zvládli.

Po ukončení projektu jsme vyhodnotili, jak se změnil život jednotlivých podpořených lidí.  Z jejich životních příběhů je zřejmé, že došlo k maximálnímu zvýšení kvality jejich života. Všichni 4 podpoření lidé hodnotí svůj život jako svobodnější s možností rozhodovat si o věcech každodenního bytí.

Kromě podpory klientů chráněného bydlení odcházejících v rámci procesu transformace do své domácnosti byli podpořeni také pracovníci služby Podpory samostatného bydlení JINAK. Došlo k rozšíření a  k odbornému posílení týmu pracovníků  v přímé práci, kteří v průběhu projektu využili vzdělávání přímo v organizaci, vyjeli na celou řadu akreditovaných kurzů a ocenili také možnost využít odborné stáže. Po celou dobu projektu byli podporováni prostřednictvím odborného supervizora.

Cílem projektu bylo rovněž nastavit vnitřní procesy a metody práce tak, aby JINAK, o. p. s. zajišťovala službu podpora samostatného bydlení v odpovídající kvalitě. V rámci projektu tak byly za podpory externího odborníka vytvořeny pracovní postupy, které slouží pracovníkům k tomu, aby svou práci dělali dobře.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli prostřednictvím podpory z fondů EU rozšířit službu do nových lokalit v Novém Jičíně a Kopřivnici a kapacitně a odborně posílit tým, jehož práce se promítá velice pozitivně do životů podporovaných lidí.

 

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci výzvy "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci".

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15