Naše cíle a zásady

Cílem služby je vytvořit pro lidi takové prostředí, kde budou mít příležitost:

  • rozvíjet své dovednosti a nadání podporující samostatnost tak, aby mohli rozhodovat o svých aktivitách a zájmech,
  • zachovat a dále rozvíjet jejich manuální zručnost,
  • získat další dovednosti v sebeobsluze a snižovat tak jejich závislost na pomoci druhých,
  • připravit se uplatit získané dovednosti a nadání na otevřeném nebo chráněném trhu práce

 

Co je pro nás při poskytování služby důležité (naše zásady)

  • podpora klienta se zaměřujeme na jeho silné stránky a obdarování
  • individuální přístup zaměřený na člověka,
  • respektování člověka a všech jeho práv
  • principy normality

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15