Komu službu poskytujeme

 

Cílovou skupinou Sociálně terapeutické dílny JINAK jsou dospělí lidé (dosáhli 18 let) se zdravotním postižením (lidé s mentálním a vícenásobným postižením, lidé s duševním onemocněním), kteří z důvodu svého zdravotního stavu potřebují podporu při získání nebo udržení základních dovedností včetně pracovních.  

 

Kapacita dílny je 35 osob. Maximální kapacita dílny v jednom okamžiku je 15 osob. Denní kapacita se odvíjí od počtu lidí s nejvyšší mírou potřebné podpory a osob na vozíku. Ve dnech s vyšší návštěvností těchto osob, může být denní kapacita snížena na 12 lidí. 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15