Kolik služba stojí?

Za službu Podpora samostatného bydlení JINAK se platí:

V čem vás může asistent podpořit

Kolik se platí za hodinu

 • při starosti o domácnost (při uklízení, praní, žehlení, používání spotřebičů a podobně),
 • při zajištění jídla (při nakupování a při vaření),
 • při hospodařením s penězi (s přehledem o penězích, které máte, a s hospodařením tak, aby vám peníze dobře vyšly),
 • při starosti o své zdraví (při domlouvání s lékařem, při zajištění a užívání léků a podobně),
 • s vyřizováním běžných věcí například na úřadě, na poště, u lékaře, kam vás může asistent i doprovodit,
 • s rozhodovánm o běžných věcech a při uplatnění svých práv,
 • v oblasti práce (při hledání a udržení práce, při domlouvání se zaměstnavatelem),
 • v oblasti navazování a udržování vztahů, trávení volného času, domlouvání s druhými lidmi.

Jedná se o základní činnosti podle § 43 odst. 2 zákona o sociálních službách1

100 Kč

Domlouvání na tom, co bude ve smlouvě nebo v plánu podpory, to znamená, v čem a jak vám budeme pomáhat.

Jedná se o individuální plánování podpory podle § 88 písm. f) zákona o sociálních službách1

0 Kč

(neplatí se)

 1zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Pokud budete chtít využít doprovod na akci v místě, kde bydlíte, nebo v blízkém okolí (třeba doprovod do kina, do divadla nebo na bazén), zaplatíte kromě času podpory také vstupenku asistentovi.

Pravidla, kterými se řídíme při vypočítání ceny za poskytnutou podporu:

 • službu účtujeme po minutách – to například znamená, že pokud máte s asistentem dohodnutou podporu 30 minut, zaplatíte 50 Kč,
 • pokud nechcete sjednanou podporu využít, musíte to oznámit asistentovi nejlépe 2 dny dopředu, ale pokud to nejde, tak hned, jak se to dozvíte. Pokud to neuděláte, musíte zaplatit čas, který jste měl původně domluvený,
 • pokud dohodnutou podporu bezdůvodně zkrátíte, musíte ji zaplatit tak, jak byla domluvená,
 • když podporujeme dva lidi najednou, cena za podporu se mezi ně rozdělí napůl
 • pokud by byla cena za podporu v daném měsíci vyšší, než je váš příspěvek na péči, snížíme úhradu tak, abyste nezaplatili víc, než kolik dostáváte v příspěvku (toto snížení se ale netýká podpory, kterou neodhlásíte dopředu nebo ji bezdůvodně zkrátíte)
  • například – když je cena za poskytnutou podporu za měsíc 1000 Kč, ale vy máte přiznaný příspěvek na péči jen 880 Kč, zaplatíte za podporu jen 880 Kč
  • pokud chcete takto zaplatit méně, musíte o to písemně požádat sociálního pracovníka, k žádosti doložit rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči a také nahlásit, pokud by se výše příspěvku na péči později změnila,
 • pokud nemáte přiznaný příspěvek na péči, nemusíte za podporu zaplatit nic, ale musíte o snížení na 0 Kč předem písemně požádat sociálního pracovníka. Jestli vám později příspěvek na péči přiznají, musíte doplatit za službu ode dne, kdy vám příspěvek přiznali.

Poskytujeme také další služby:

 1. doprovod na celý den nebo i více dnů mimo město, kde vám poskytujeme službu (například doprovod na dovolenou, do lázní, na víkendový pobyt a podobně)
  • pokud chcete jet například na dovolenou, potřebujete doprovod a nemáte nikoho jiného, kdo by s vámi jel, může vás asistent doprovodit
  • asistentovi zaplatíte všechny výdaje, které s cestou asistent má ( jízdenky, ubytování, stravu a podobně)
  • na předpokládané ceně, kterou budete platit, se s vámi dohodneme předem,
  • zaplatíte všechny hodiny, které s vámi asistent stráví, i kdyby to bylo více, než je váš příspěvek na péči (úhrada se nesnižuje na výši příspěvku na péči jako u ostatních činností), pokud se nejedná o pobyt ze zdravotních důvodů, kerý nařídil lékař - v tom případě úhradu snížíme,
  • cena za hodinu podpory u této služby je 100 Kč
 2. podpora při starosti o domácí zvíře
  • podporu při starosti o domácí zvíře můžete využít po nutnou dobu, a to třeba v případě, že onemocníte a o zvíře se po dobu nemoci nedokážete postarat a nemáte nikoho jiného, kdo by se o vaše domácí zvíře postaral, cena za hodinu je u této služby 130 Kč

Tento ceník je platný ode dne 1. března 2021.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15