"Zvýšení kvality a efektivity práce v STD JINAK Ostrava" 2022

STD JINAK Ostrava získala finanční dotaci v rámci Programu na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) na rok 2022, který je vyhlašován Statutárním městem Ostrava. Projekt byl realizován v červnu – prosinci 2022.

Projekt byl zaměřený na dvě oblasti:

  1. Zlepšení a zkvalitnění pracovních podmínek klientů i pracovníků v prostorách objektu
  2. Zvýšení efektivity práce klientů pořízením dostatečného množství pracovních nástrojů

Díky realizaci projektu bylo možné zajistit uspokojivé pracovní podmínky, ve kterých se cítí dobře klienti i pracovníci služby. Smyslem projektu bylo koupit takové zařízení, které zlepší kvalitu práce v objektu a na zahradě a takové množství nástrojů, které umožní, že větší počet klientů může zároveň pracovat s určitým nástrojem.

Cíl projektu:

Zvýšit kvalitu prostředí a zefektivnit práci klientů nákupem zařízení, pomůcek a nástrojů (zlepšit vybavenost sociální služby STD JINAK).

Aktivity projektu a jejich výstupy:

K naplnění cíle projektu jsme postupně realizovali tyto aktivity:

  1. Koupili jsme mobilní klimatizaci a její součásti k zajištění optimální teploty v horní dílně
  2. Instalovali jsme zásuvné dveře v dolní dílně
  3. Nakoupili jsme větší množství nástrojů, se kterými klienti pracují
  4. Nakoupili jsme zařízení a vybavení, které usnadňuje práci klientů i pracovníků

Popis realizace:

V rámci projektu jsme nakoupili všechny potřebné pomůcky, nástroje, vybavení, které jsme si naplánovali. Již v průběhu roku 2022 jsme mohli těžit z pozitivních dopadů realizace projektu, které budou mít dopad i do dalších období. Aktuálně disponujeme v STD JINAK Ostrava dostatkem pracovních nástrojů, které používají jak klienti služby při nácviku svých pracovních dovedností, tak pracovníci při přípravě. Zároveň jsme dovybavili službu vybavením, které značně zlepšilo pracovní podmínky v dílně.

 

         

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15