"Stále jinak v dílně JINAK" 2018

Nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitní podpory každého člověka, který využívá službu JINAK, z. ú.,  je kvalitní poskytování služby, které souvisí s materiálně-technickým zabezpečením sociální služby.

Tento projekt byl zacílen na Sociálně terapeutickou dílnu JINAK v Osoblaze, kde jsme vnímali rezervy v oblasti vybavení, které je nezbytné pro zajištění potřeb stávajících klientů služby a cílové skupiny služby. 

 

Díky projektu se nám podařilo:

a) Vytvořit zázemí pro klienty dílny vybudováním kuchyňského koutku – sestava skříněk, která je určena na uložení potravin a uložení nádobí klientů. Součástí koutku je lednice.

b) Vytvořit úložné prostory pro uložení materiálu určeného pro činnosti klientů v dílně – zakoupit regály pro uložení materiálu, regály pro sušení keramiky.

c) Zajistit bezbečné uložení osobních věcí klientů zakoupením uzamykatelných šatních boxů.

d) Vybavit dílny pro potřeby klientů zakoupením šicího stroje a overlocku.

 

Projekt byl součástí dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem ,, Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018.“

     

  

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15