"Podpora služeb sociální prevence III." 2020-2021

JINAK, z. ú.  bylo a je poskytovatelem sociálních služeb – Sociálně terapeutické dílny v Osoblaze a Ostravě, Podpory samostatného bydlení v Osoblaze, Novém Jičíně, Opavě, Bruntále a Sociální rehabilitace v Opavě. Tyto služby byly v letech 2020 - 2021 podpořeny z projektu „Podpora služeb sociální prevence III.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu byl Moravskoslezský kraj. Prostředky byly poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Mimo tyto podpořené služby, poskytuje JINAK, z. ú. podporu samostatného bydlení také v Ostravě a Hlučíně.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

1) Podpora vybraných sociálních služeb
2) Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Realizace 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15