"Pečeme a učíme se pracovat" 2021

Na konci roku 2021 jsme připravili projekt „Pečeme a učíme se pracovat“ a získali jsme finanční prostředky Nadace ČEZ v rámci Podpory regionů 2021.

Spojili jsme síly se sociální firmou 1.jinačí, s.r.o., našli jsme společný prostor a vznikla nová pobočka STD JINAK Ostrava a výrobna Pečeme tady v Ostravě.

Co jsme tímto projektem sledovali? Chtěli jsme zkvalitnit a rozvinout nabídku pracovních činností pro naše klienty. Chtěli jsme, aby se zapojili do práce v pekárně, naučili se používat speciální pekařskou pec a měli radost z upečených sušenek.

V rámci projektu jsme tedy pořídili profesionální pekařskou pec – DeliMaster 5 s příslušenstvím. Jedná se o kvalitní pec, která disponuje unikátními vlastnostmi, které umožní mj. jednoduchou práci lidí se zdravotním znevýhodněním.

Co se nám díky projektu povedlo?

  • Spolupracujeme se sociálním podnikem a díky této spolupráci mohou naši klienti pracovat v opravdové práci, zažívají pocity zaměstnance a někteří z nich si díky tomu mohou najít placenou práci.
  • Rozšířili jsme nabídku práce pro naše klienty a někteří z nich už zažívají potěšení z upečených dobrot.
  • Zkvalitnili jsme vybavení nové pobočky STD JINAK.

 

            

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15