Naše cíle a zásady

Cílem služby je vytvořit pro klienty takové prostředí, kde budou mít příležitost:

 • rozhodovat o svých aktivitách a zájmech díky podpoře jejich dovedností a nadání
 • zachovat a dále rozvíjet jejich manuální zručnost,
 • získávat další dovednosti v sebeobsluze a snižovat tak jejich závislost na pomoci druhých,
 • připravit se uplatnit získané dovednosti a nadání na otevřeném nebo chráněném trhu práce

Co je pro nás při poskytování služby důležité

Všechno to, co je normální v běžném životě každého člověka, to znamená:

 • jsem dospělý a podle toho vypadá i můj život,
 • bydlím ve své domácnosti, v běžných podmínkách,
 • od pondělka do pátku pracuji nebo chodím do školy, o víkendu odpočívám,
 • slavím svátky, užívám si prázdnin a volna,
 • prožívám vztahy a blízkost dalších lidí, přátel, rodiny,
 • mám svá vlastní přání a rozhoduji o tom, jak vypadá můj život

 A dále uplatňujeme tyto zásady

 • individuální přístup zaměřený na člověka,
 • podpora klienta se zaměřujeme na jeho silné stránky a obdarování
 • respektování člověka a všech jeho práv

Naše služba nabízí podporu v oblastech:

 • pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpory vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15