Co děláme a za kolik

Naše služba nabízí podporu v oblastech:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

Lidé, kteří využívají naši službu, mají možnost se potkávat s novými lidmi a rozvíjet své pracovní dovednosti. Snažíme se každému najít takovou činnost, která ho bude bavit a díky které se bude posilovat jeho nadání a schopnosti.

 

Služba je poskytována bezplatně. Oběd se dováží a stojí 80,-.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15