Besedy na základních školách

V období od prosince 2016 do března 2019 jsme realizovali besedy na základních školách spojené s výstavou fotografií zachycujících proces transformace pobytových služeb, které pořídila fotografka Pavla Herzánová. Besedy byly financovány  v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ reg. číslo  Z.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost."

 

 

Co se nám podařilo?

  • zrealizovali jsme 51 besed
  • na 43 základních školách v celém Moravskoslezském kraji (pro velkým zájem se na 8 školách uskutečnily besedy dvě)
  • besedu vidělo 1 014 žáků.
  • práci získalo 5 osob se zdravotním postižením
  • vytvořili jsme pracovní tým 16 lidí

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15