Co už máme za sebou?

V období prosinec 2016 - březen 2019 jsme v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 úspěšně pokračovali ve vzdělávacích aktivitách osob se zdravotním postižením. Vzdělávání probíhalo formou 8 tematických kurzů, které se zabývají praktickými činnostmi podporující a posilující kompetence, dovednosti a schopnosti člověka rozhodovat se samostatně.

Zrealizovali jsme celkem 50 kurzů.

Předali jsme celkem 312 osvědčení o absolvování kurzu.

Spolupracovali jsme se 17 organizacemi poskytujícími sociální služby v Moravskoslezském kraji.

Bagatelní podpory dosáhlo celkem 26 účastníků.

 

V období září 2014 – květen 2015 jsme pro Moravskoslezský kraj realizovali zakázku „Vzdělávání uživatelů sociálních služeb“  v rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00005. Na zakázce s námi spolupracovaly organizace Rytmus, od klienta k občanovi, o.p.s. a QUIP.

Zrealizovali jsme celkem 7 kurzů, přičemž všechny se uskutečnily 2-3x.

Podpořili jsme tak celkem 128 lidí s postižením.

Spolupracovali jsme se 12 organizacemi poskytujícími sociální služby v Moravskoslezském kraji.

 

Prezentaci o vzdělávání lidí s postižením si můžete prohlédnout ZDE

Rádi bychom poděkovali za spolupráci organizacím, které s námi spolupracovaly:

  • Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s.
  • Quip, z. ú.
  • Spirála, o. p. s.

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15