Co už máme za sebou?

V rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 jsme v období prosinec 2016 - březen 2019 zrealizovali celkem 14 klientských auditů. Pokračovali jsme tak v hodnocení kvality pobytových sociálních služeb z pohledu člověka s postižením.

Kdo může být lepším odborníkem na život v sociální službě než ten, který ji sám využíval nebo stále využívá?

Audity probíhají vždy celý den ve službách „chráněné bydlení“ nebo „domov pro osoby se zdravotním postižením“ s podporou průvodců.

Máme 13 vyškolených auditorů z řad lidí se zdravotním postižením, kteří tak získali placené zaměstnání.

 


 

V rámci zakázky pro Moravskoslezský kraj jsme měli možnost realizovat 5 auditů kvality života v pobytové sociální službě z pohledu člověka s postižením, zejména z pohledu člověka, který v minulosti žil v ústavu. Audity navazovaly na kurz Hodnocení kvality, kde se vyškolili auditoři v tom, jak hodnotit pobytovou službu.

V rámci zakázky jsme uskutečnili audit v těchto organizacích:

  • Sagapo, p. o.
  • Čtyřlístek, p. o. – Domov na Liščině
  • Náš Svět, p. o.
  • Chráněné bydlení Archa Nový Jičín (Slezská diakonie)
  • Harmonie, p. o.

 


Organizace si zpětnou vazbu formou auditu velice pochvalovaly.

Všem organizacím děkujeme za spolupráci při realizaci auditů a přejeme, ať se výstupy podaří zavést do praxe.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15