Informace o soutěži

1. března 2023 byl zahájen 10. ročník soutěže Stejná šance - zaměstnavatel roku 2023. Letos poprvé probíhá také v Moravskoslezském kraji pod záštitou náměstka hejtmana Bc. Jiřího Navrátila, MBA.

Stejná šance je soutěž pro zaměstnavatele na otevřeném trhu práce, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka s postižením. Aktivně tak přispívají k začlenění lidí s postižením do společnosti a dávají jim stejnou šanci jako ostatním. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Pokud znáte takovou firmu, nominujte ji do soutěže! Bližší informace najdete na www.stejnasance.cz

Nominační formulář můžete vyplnit on-line nebo zaslat vyplněný e-mailem nebo poštou. Nominace zaměstnavatelů bude ukončena 30. 4. 2023 a výsledky zveřejněny na přelomu května a června, kdy proběhne slavnostní vyhlášení vítězů.

 

Spoluorganizátorem soutěže v Moravskoslezském kraji je naše organizace JINAK, z.ú., B. Němcové 3, 794 01 Krnov.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Petra Poláčková

telefon: 730 175 188                                                                                                                

mail: polackova@jinakops.cz                                                                                                           

Prosíme o sdílení této akce.  

                                                        

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15