INSTAND JINAK

Vážené kolegyně, kolegové, naši podporovatelé a spřátelené organizace,  

dovolte, abychom Vám přinesli pro nás, a věříme, že i pro Vás, radostnou novinku. Propojili jsme práci JINAK, z. ú. s organizací Instand, z. ú. Instand je organizací s dlouholetou tradicí a výbornými zkušenostmi, máme společná témata a my v JINAK se zas nebojíme ničeho nového. Vzájemně senějaký čas inspirujeme a jdeme stejnou cestou. A tak jsme se rozhodli vytvořit v JINAK novou sekci, kterou jsme nazvali Instand JINAK.  

Naše nová jinačí sekce Instand JINAK se bude zabývat poradenskými, vzdělávacími, konzultačními adalšími aktivitami k tématu podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a nově také seniorů. Aktivity budeme směřovat k poskytovatelům sociálních služeb a jejich pracovníkům, k pečujícím osobám nebopřímo klidem se zdravotním znevýhodněním. Sekce Instand JINAK bude také podporovat spolupráci vkomunitě s cílem umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům žít normálně. 

Abyste našli o nové sekci  Instand JINAK informace přehledně na jednom místě, založili jsme nové webové stránky sekce www.instandjinak.cz. 

Sem budeme postupně dodávat novinky a určitě je na co se těšit! I my se těšíme na nové obohacení práce v JINAK o zkušenosti Instandu. Vnímáme možnost využití zkušeností a know how organizace Instand, z. ú. nejen jako příležitost, ale také jako závazek pokračovat v dobře odvedené práci. 

Držte nám palce!   

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15