Jak besedy probíhají?

Besedy se účastní 3 lidé:

  • člověk s postižením, který má vlastní zkušenost s životem v ústavu,
  • pracovník, který pracoval v ústavu a připravoval lidi na odchod do chráněného nebo podporovaného bydlení,
  • odborník na téma transformace.

Jak beseda probíhá?

  • Člověk s postižením srovnává život v ústavu a současný život v běžném prostředí a studenti mají možnost se ptát na jeho zkušenosti.
  • Pracovník mluví o tom, jaký je rozdíl v práci v ústavu a v komunitní službě, co pro něj bylo těžké a co nejvíce oceňuje.
  • Odborník vysvětluje, proč je důležité rušit ústavy a pomáhat lidem s postižením žít v běžném prostředí.
  • V průběhu besedy se pouští filmy a hlavně také osobní příběh člověka s postižením.
  • Beseda trvá 3 vyučovací hodiny (3 x 45 minut).

 

Besedy využíváme také při propagaci práva lidí s postižením žít normálně - bydlet ve své domácnosti, pracovat, mít vztahy... na různých akcích, například na setkáních s rodiči lidí s postižením nebo s jejich opatrovníky.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15