Jak podpora probíhala

 

Do každého vybraného chráněného bydlení docházel jednou měsíčně metodik, jehož úkolem bylo, aby s nadhledem a na základě své vlastní zkušenosti pomohl mapovat situaci a nastavil v oblasti volného času potřebnou podporu.

  • Každý metodik spolupracoval s vybranými dvěma pracovníky v chráněném bydlení tak, aby společně podpořili vybraných 8 osob, které využívají služby chráněného bydlení, v jejich zapojení do běžné komunity.
  • Metodici odpracovali v 6 chráněných bydleních celkem 180 hodin.

Dále do zařízení docházel asistent.

  • Asistenti byli studenti sociálních oborů středních nebo vysokých škol.
  • Každý asistent podpořil v chráněném bydlení 8 vybraných obyvatel v možnosti realizovat své zájmy a aktivně trávit čas podle svých představ.
  • Asistenti ve všech chráněných bydleních věnovali obyvatelům celkem 1548 hodin podpory.
Celkem jsme podpořili 48 obyvatel a 16 pracovníků.

Dále jsme zpracovali 6 analýz vnějšího prostředí kolem všech zapojených chráněných bydlení.

  • Zjišťovali jsme, jaké příležitosti k trávení volného času a zapojení do běžné komunity se obyvatelům nabízí.
  •  Závěry z analýz jsme využili v publikaci "Čas na volný čas", kterou si můžete stáhnout ZDE

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15