Jaká jsou témata kurzů?

Moje práva

Co se na kurzu dozvím:

- Jaká jsou moje práva a povinnosti?

- Jak a kde můžu svá práva naplňovat a kdo mi s tím může pomoct?

- Na kurzu si budu moct vyzkoušet, jak svá práva obhájit, třeba když jednám se svými sousedy, s kamarádem, v práci nebo na úřadě.

Účastníci kurzu se orientují v základních lidských právech a právech osob s postižením. Účastníci vědí, ve kterých dokumentech jsou práva zakotvena. Účastníci kurzu mají také povědomí o tom, že mají právo se bránit v situacích, kdy jej jim právo upíráno a také vědí, na koho se obrátit s žádostí o podporu při řešení této situace.

Jak vést domácnost

Co se na kurzu dozvím:

- Jak mám používat běžné přístroje v domácnosti? (pračka, trouba, mikrovlnka,...)

- Jak hospodařit s penězi?

- Jak mám běžně komunikovat s úřady?

- Na kurzu si budu moct vyzkoušet mnoho praktických věcí, které mě během životě ve vlastní domácnosti mohou potkat.

Účastníci získají povědomí o tom, co je to domácnost a její členové. Získají informace o sestavování osobního rozpočtu, o příjmech a výdajích, o možnostech spoření nebo o riziku půjček od pochybných společností. Dále budou mít představu o jednotlivých fázích procesu nakupování (od sestavení seznamu, vlastního nákupu až po vhodné uložení potravin). Získají také povědomí o tom, co, jak často a jak je potřeba v domácnosti uklidit, jaké se používají čisticí prostředky a různé úklidové pomůcky a jak s nimi zacházet. 

Specifický požadavek na účastníky kurzu: Ideálně žijí v domácnosti, mají možnost nyní nebo v budoucnu nabyté dovednosti a vědomosti využít.

 

Zaměstnávání

Co se na kurzu dozvím:

- O jaká pracovní místa můžu žádat?

- Jaká jsou moje práva a povinnosti v práci?

- Mohu mít na pracovišti asistenta?

- Jak mám hospodařit s výplatou?

Účastníci kurzu budou mít po jeho absolvování povědomí o tom, jak probíhá přijímací pohovor a jak se na něj připravit, budou vědět, co by měli napsat do životopisu (obsah i forma), budou mít povědomí o tom, jaký je rozdíl mezi placenou prací a ostatními činnostmi (práce v dílnách – příprava na placenou práci). Po absolvování kurzu budou účastníci také vědět, kdo jim může s hledáním práce pomoci a na jaké instituce nebo osoby se mohou obrátit.

 

Snadné čtení

Co se na kurzu dozvím:

- Jak mám rozumět dokumentům (třeba smlouvám)?

- Jak se mám naučit pracovat s dotazníky?

- Na kurzu si budu moct vyzkoušet práci s obrázky, s barvou a velikostí písma, budu upravovat texty tak, abych jim sám rozuměl/a.

Účastníci kurzu budou vědět, že mají právo dostávat potřebné informace v písemné podobě tak, aby jim rozuměli. Dále budou umět dát zpětnou vazbu k písemnému textu, sdělit, že je pro ně nesrozumitelný a složitý. Pro úpravu textů budou využívány existující dokumenty poskytovatelů sociálních služeb.

Specifický požadavek na účastníky kurzu:  Účastníci kurzu umí číst.

Vztahy s lidmi

Co se na kurzu dozvím:

- Jak navazovat vztahy s lidmi - s kamarády, sousedy, rodinou, partnerem?

- Proč jsou vztahy s ostatními lidmi důležité? Co mi mohou přinést?

- Jak poznám, že mě zneužívá nějaká nevhodná parta?

Účastníci kurzu budou mít po jeho absolvování povědomí o tom, s kým ve svém okolí navazujeme vztahy a jaké vztahy to jsou. Získají nové dovednosti v oblasti navazování a udržování dobrých vztahů se svým okolím, rodinou, přáteli, s partnerem.  Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak jednat s druhými lidmi v různých situacích tak, aby s nimi vycházeli, popřípadě se uměli zorientovat a řešit i složitější někdy i konfliktní situace.

Jak vystupovat na veřejnosti

Co se na kurzu dozvím:

- Jak se mám vhodně obléknout pro vybranou společenskou událost?

- Jak mám oslovit cizího člověka?

- Jak si mám objednat v restauraci, zeptat se v obchodě?

- Na kurzu si budu moct vyzkoušet několik situací, které mě v běžném životě ve společnosti mohou potkat.

Účastníci kurzu umí rozlišit rozdíl mezi soukromým a veřejným prostředím, orientují se běžných situacích, které mohou ve veřejném prostředí nastat, a znají základní společenská pravidla, která je potřeba dodržovat při  vystupování na veřejnosti.

Práce na počítači

Co se na kurzu dozvím:

- Jak mám napsat email?

- Jak si mám najít informace na internetu?

- Na kurzu budu mít svůj vlastní počítač, na kterém si můžu všechno nové ihned vyzkoušet.

Účastníci kurzu se orientují v prostředí počítače, umí najít soubory, složky, pustit si film, prohlédnout fotografie. Na internetu umí vyhledat informace, mají založenou e-mailovou schránku, umí poslat a přijmout e-mail. Mají také základní povědomí o rizicích, se kterými se mohou setkat při práci s internetem.

Specifický požadavek na účastníky kurzu: Účastníci mají alespoň základní znalost práce s počítačem (umí ho zapnout, vypnout, pracovat s myší). Učastníci umí číst.

Hodnocení kvality

Co se na kurzu dozvím:

- K čemu jsou potřeba sociální služby?

- Kdo v sociálních službách pracuje, co to je a jak vypadá domov?

- Jaké jsou sociální služby, ve kterých se bydlí?

- Po ukončení kurzu budu umět vyhodnotit, jak se lidí ve službě, kam přijdu, mají a jak se jim tam žije. Stanu se "auditorem".

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15