Návštěva ředitelů srbských ústavů

listopadu 2013 jsme přivítali návštěvu ze Srbska.

Moravskoslezský kraj navštívilo 10 ředitelů srbských ústavů pro lidi s postižením, aby se podívali,

jak probíhá proces transformace v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

První den návštěvy jsme ředitele přivítali v Zámku Nová Horka, p. o., což je ústav, který v té době finišoval proces transformace. Provedli jsme srbské kolegy procesem transformačních změn v Moravskoslezském kraji. O své bohaté zkušenosti se podělili ředitelé tří příspěvkových organizací kraje, které prošly nebo aktuálně procházejí procesem změny ústavních služeb na služby poskytované v komunitě. I když se jedná o vážné téma, v průběhu jsme se často smáli a kolegové ze Srbska oceňovali, že se s průběhem transformace v našem kraji mohli seznámit prostřednictvím zkušeností lidí, kteří ho zažili nebo ještě zažívají.

Druhý den jsme účastníky rozdělili do dvou menších skupin a navštívili jsme s nimi sociálně terapeutické dílny v Novém Jičíně Effatha zřizované Slezskou diakonií a bydlení komunitního typu zřizované Moravskoslezským krajem - Chráněné bydlení Nový Jičín. Odpoledne se účastníci jednání přesunuli na městský úřad do Nového Jičína, kde se setkali se zástupci města. Nový Jičín  je strategickým partnerem při plánování nových sociálních služeb komunitního typu. Srbští ředitelé ústavů také dostali příležitost podívat se na proces transformačních změn z pozice zkušenosti člověka, který žil v ústavním zařízení a dnes žije zcela samostatně. O zkušenosti a dobrou praxi se také podělil veřejný opatrovník.

Chcete se podívat, jak akce probíhala? Můžete zde:

http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/14968-reditele-srbskych-socialnich-ustavu-navstivili-moravskoslezsky-kraj

http://www.polar.cz/archiv/video/regionalni-zpravy-polar-12-11-2013-18-00#cast-6412

http://www.fabextv.cz/vsechna-videa/play-13_46_Z02-s1.html

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15