Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava

Sociálně terapeutická dílna JINAK v Ostravě podporuje dospělé lidi s mentálním, duševním a vícenásobným postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost lidí, kteří využívají naši službu, podporujeme a rozvíjíme jejich nadání, které jim umožní žít běžný život.

 

      

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15