Sociální rehabilitace JINAK

Sociální rehabilitace JINAK, poskytuje lidem se zdravotním znevýhodněním individuální podporu při získávání návyků a dovedností nezbytných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v pracovním životě. Podporujeme člověka před nástupem do práce i po něm.

Naše služba je učena 

 • lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním a lidem s duševním onemocněním, kteří chtějí být co nejvíce samostatní, aktivně trávit svůj den, pracovat, případně si svou práci udržet a potřebují ve své snaze podpořit a získat nové dovednosti a přehled o možnostech a příležitostech.  

Když využijete naši službu sociální rehabilitace, pomůžeme Vám

 • osamostatnit se v osobním životě
 • získat/obnovit si základní pracovní dovednosti a návyky
 • s potřebnou podporou se rozhodovat
 • lépe se orientovat ve svém prostředí
 • nalézt potřebnou sebedůvěru a jistotu v běžným životních situacích
 • stát se konkurenceschopnějšími na běžném trhu práce
 • jak a kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc
 • napojit se na lidi s podobnými zájmy, zálibami, koníčky
 • smysluplně naplnit volný čas

Naším cílem je také Informovat firmy v Opavě, ve Vítkově a blízkém okolí o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, snížit tak jejich obavy, hledat společně s nimi cesty, jak lidi se zdravotním znevýhodněním zaměstnat.

Co je pro nás při poskytování služby důležité

 • Služba šitá na míru. Každý z klientů služby dostává právě takovou individuální podporu, jakou potřebuje.
 • Posilujeme silné stránky člověka, stavíme na jeho obdarováních a společně hledáme vhodnou práci.
 • Osobní zodpovědnost a aktivita, posilujeme osobní zodpovědnost a samostatnost klientů a samostatnost a iniciativu pracovníků.

Služba je klientům poskytována v Opavě, jejím okolí a ve Vítkově, a to bezplatně.

Sociální rehabilitace Jinak poskytuje v Opavě terénní, ve Vítkově terénní i ambulantní službu.

S klienty se setkáváme na předem dohodnutém místě, a to od pondělí do pátku v časech 8.00 – 16,00.

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15