Sociální rehabilitace JINAK

Sociální rehabilitace JINAK Opava, poskytuje lidem se zdravotním znevýhodněním individuální podporu při získávání návyků a dovedností nezbytných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v pracovním životě. Podporujeme člověka před nástupem do práce i po něm.

Naše služba je učena lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří chtějí pracovat, případně si získanou práci udržet a potřebují ve své snaze podpořit, získat přehled o možnostech.

Když využijete naši službu sociální rehabilitace, pomůžeme Vám

  • osamostatnit se v osobním životě
  • získat/obnovit si základní pracovní dovednosti a návyky
  • s potřebnou podporou se rozhodovat
  • lépe se orientovat ve svém prostředí
  • nalézt potřebnou sebedůvěru a jistotu v běžným životních situacích
  • stát se konkurenceschopnějšími na běžném trhu práce
  • jak a kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc

Naším cílem je také Informovat firmy v Opavě a blízkém okolí o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, snížit tak jejich obavy, hledat společně s nimi cesty, jak lidi se zdravotním postižením zaměstnat.

Co je pro nás při poskytování služby důležité

  • Služba šitá na míru. Každý z klientů služby dostává právě takovou individuální podporu, jakou potřebuje.
  • Posilujeme silné stránky člověka, stavíme na jeho obdarováních a společně hledáme vhodnou práci.
  • Osobní zodpovědnost a aktivita, posilujeme osobní zodpovědnost a samostatnost klientů a samostatnost a iniciativu pracovníků.

Služba je klientům poskytována v Opavě a okolí, a to bezplatně.

Sociální rehabilitace Jinak Opava je terénní služba. S klienty se setkáváme na předem dohodnutém místě od pondělí do pátku, a v časech 8.00 – 16,00.

Kontakt na koordinátora služby:

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15