STD a Sociální rehabilitace

Když jsme zakládali J!NAK, bylo to hlavně proto, abychom mohli podpořit lidi se zdravotním znevýhodněním, aby mohli žít normálně...

…aby mohli rozhodovat o tom, jak bude vypadat jejich život,

…aby mohli bydlet mimo ústav ve své domácnosti,

…aby mohli chodit do práce,

…aby mohli navazovat vztahy,

…aby mohli trávit svůj volný čas podle svých představ.

A tak jsme začali poskytovat kromě Podpory samostatného bydlení také další služby...

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA J!NAK

Lidem s těžším postižením nabízíme práci, a to v dílně v Osoblaze a v Ostravě. Dílny se zaměřují na to, aby lidé, kteří ji navštěvují, trávili dopoledne takovou prací, kterou zvládnou, naučili se něco nového, potkali se se svými kolegy a třeba se i připravili na to, že v budoucnu budou pracovat jako zaměstnanci mimo dílnu.

 

SOCIÁLNí REHABILITACE J!NAK

 

Sociální rehabilitace JINAK Opava a Vítkov, poskytuje lidem se zdravotním znevýhodněním individuální podporu při získávání návyků a dovedností nezbytných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v pracovním životě. Podporujeme člověka před nástupem do práce i po něm.

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15