Besedy 2019 pro úředníky a opatrovníky

V roce 2019 jsme měli možnost i nadále pokračovat v našich besedách. Tentokrát jsme besedy zaměřili na pracovníky městských úřadů, veřejné opatrovníky a studenty sociálních oborů na VŠ či VOŠ.

Cílů projektu bylo beze zbytku dosaženo:

  1. v průběhu projektu jsme zrealizovali celkem 14 besed, z toho 2 besedy byly na Ostravské univerzitě na fakultě Sociálních studií a 2 besedy byly na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě
  2. besedovali jsme s pracovníky obecních úřadů v těchto městech: Třinec, Krnov, Bohumín, Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Orlová a Vítkov
  3. besed se zúčastnilo 100 pracovníků obecních úřadů, 77 studentů Ostravské univerzity a 49 studentů VOŠ Ostrava
  4. celkem jsme tedy oslovili 226 jak už budoucích tak současných pracovníků městských úřadů a  veřejných opatrovníků, což znamená, že se podařilo oslovit o 136 osob více, než bylo původně plánováno (v projektu jsme plánovali 90 osob)
  5. práci v tomto projektu získal 1 koordinátor, 2 lektoři průvodci a 3 lektoři se zkušeností s ústavem

Velmi si ceníme podpory Moravskoslezského kraje, že umožnil prostřednictvím projektu šířit myšlenku deinstitucionalizace a možností podpory lidí s postižením  v běžných podmínkách komunity.

Projekt byl součástí dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem ,,Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019". Více o dotačním programu na web. stránkách Moravskoslezského kraje - ZDE

   

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15